top of page

Regels en afspraken
Volg de route!

Je rijd in clubkledij

_

Elk nieuwlid heeft recht op 3 proefritten

_

Ritten worden op voorhand meegedeeld

_

Iedereen sluit zich aan bij vwb

_

Iedereen zorgt voor zijn eigen materiaal

_

Het samengesteld kledijpakket wordt aangekocht door de renner zelf 

bottom of page